Καμία εικόνα
Συνεδριάσεις

Συνεδριάσεις 2020

Το 2020 μπήκε χωρίς η Επιτροπή να μπορέσει να συνεδριάσει. Η προγραμματισμένες Συνεδριάσεις μας μετά την εκδήλωση της μέρας της γυναικάς στις 8 Μάρτη του 2020, ακυρώθηκαν και η Επιτροπή λειτουργούσε μόνο μέσω επαφών με […]