Κυριακή 24.05. στις 11:30 στο εστιατόριο Μεραβίγλια, Riegerhofstrasse 20, D-80686 München.

θέματα προς συζήτηση:

  • Δραστηριότητες έμπρακτης αλληλεγγύης στους πρόσφυγες – επόμενα βήματα.
  • Εξελίξεις στα ελληνικά σχολεία μετά την περιοδία του συντονιστή Μέσης εκπαίδευσηςΒαυαρίας  και του Υφυπουργού Παιδείας στη Γερμανία.
  • Η δράση της Επιτροπής Αγώνα στους εργαζόμενους τους Μονάχου. Άμεσες εκδηλώσεις και δράσεις της Επιτροπής.
  • Πολιτιστικες δραστηριότητες.

Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία για περαιτέρω θέματα συζητήσεις που αφορούν στην αποτελεσματικότερη δράση μας.

Οδηγίες για μετάβαση:

Bus 51 / Bus 168, Haltestelle Laimer Platz (3 Minuten Fußweg)

U-Bahn – U5 Laimer Platz (3 Minuten Fußweg)

S-Bahn – S 1 2 4 5 6 8 – Haltestelle Laim (10 Minuten Fußweg oder Bus 51 bzw 168 zum Laimer Platz)