η Επιτροπή Αγώνα Μονάχου, θα συνέλεθει σε συνέλευση το Σάββατο 21.10.2017, στις 15:00, στο Ελληνικό Σπίτι, Bergmannstr. 46 80339

Στη συνελεύση θα συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

  • Οι δράσεις της Επιτροπής Αγώνα τον τελευταίο χρόνο. Συζήτηση και προγραμματισμός για την επόμενη χρονιά
  • Ενημέρωση για την κατάσταση στα σχολεία της ομογένειας
  • Οι ομάδες δράσεις της Επιτροπής στους εργασιακούς χώρους: αναγκαιότητα και δυνατότητες. 
  • Για την πολιτιστική ομάδα
  • Για τις δραστηριότητες των παιδιών 5 – 9 χρονών μέσα από την Επιτροπή Αγώνα

Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία για περαιτέρω θέματα συζήτησης.