• Το plastelini.xzy είναι ένα πολύ καλό site με πολλές Δραστηριότητες , Πειράματα, Παραμύθια, Παιδαγωγικό Υλικό
  • Το Απέναντι, του Θοδωρή Παπαϊωάννου είναι ένα βιβλίο που μπορούμε να συνδυάσουμε τη λογοτεχνία με παιχνίδια, χειροτεχνίες, τραγούδια, πειράματα, φύση και γλωσσικές δραστηριότητες.
  • Εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά δημοτικού που συμβαδίζει με την ύλη του Δημοτικού στην Ελλάδα, αλλά παρ’ όλα αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τα παιδιά εδώ

Μουσεία
Στην ενότητα “Μουσεία” κάνουμε μια προσπάθεια να σας παραπέμψουμε σε διαδικτυακά μουσεία με διάφορες δραστηριότητες, περιηγήσεις κλπ.