Η Επιτροπή Αγώνα, διοργανώνει εκδηλώσεις για τους μικρους φίλους της Επιτροπής, στηρίζει με όποιο τρόπο μπορεί τις εργαζόμενες οικογένειες, προσπαθεί να δώσει μια άλλη προοπτική στην εκπαίδευση των παιδιών μας, μακρυά από το πρότυπο του ατομισμού και της κοινωνικής απομόνωσης.

Σας καλούμε να συμμετέχετε ενεργά και να προσφέρετε όπου και όπως μπορείτε σε αυτές τις δράσεις! Η Γραμματεία είναι ανοιχτή σε όλες τις προτάσεις για δράσεις και δημιουργική απασχόληση των μικρών μας φίλων.