„Εργασία- Μητρότητα- Ελεύθερος Χρόνος“

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΡΤΗ 15:00 MTV München Häberlstraße 11 b, 80337 München

Επιτροπή Αγώνα Μονάχου aktionskomitee.muenchen@yahoo.com V.i.S.d.P.: P. Mentis, 33330 Gütersloh